Tags包含 晚寄张十八助教周郎博士韩愈 的信息

1、《晚寄张十八助教周郎博士》唐 作者:韩愈

日薄风景旷,出归偃前檐。晴云如擘絮,新月似磨镰。
田野兴偶动,衣冠情久厌。吾生可携手,叹息岁将淹。

时间:2018-12-01 唐朝

回到顶部