Tags包含 太庙祼地歌辞陈叔达 的信息

1、《太庙祼地歌辞》唐 作者:陈叔达

清庙既祼,郁鬯推礼。大哉孝思,严恭祖祢。
龙衮以祭,鸾刀思启。发德朱弦,升歌丹陛。
遥享粢盛,堂斟况齐。降福穰穰,来仪济济。

时间:2018-09-01 唐朝

回到顶部