Tags包含 占城使臣 的信息

1、《进贡初发占城》明 作者:占城使臣

行尽河桥柳色边,片帆高挂远朝天。
未行先识归心早,应是燕山有杜鹃。

时间:2018-01-20 明朝

2、《江楼留别(或云日本贡使作)》明 作者:占城使臣

青嶂俯楼楼俯渡,远人送客此经过。
西风扬子江边柳,落叶不如离思多。

时间:2018-01-20 明朝

3、《题葵花》明 作者:占城使臣

花于木槿浑相似,叶比芙蓉只一般。
五尺阑干遮不尽,独留一半与人看。

时间:2018-01-20 明朝

4、《杨州对客》明 作者:占城使臣

三月维扬富风景,暂留佳客与同床。
黄昏二十四桥月,白发三千馀丈霜。
玉局诗翁贤太守,红莲书记好文章。
欲寻何逊旧东阁,落尽梅花空断肠。

时间:2018-01-20 明朝

回到顶部