Tags包含 李峤 的信息

1、《雁》唐 作者:李峤

春晖满朔方,归雁发衡阳。望月惊弦影,排云结阵行。
往还倦南北,朝夕苦风霜。寄语能鸣侣,相随入帝乡。

时间:2018-03-24 唐朝

2、《风》唐 作者:李峤

解落三秋叶,能开二月花。
过江千尺浪,入竹万竿斜。

时间:2018-03-24 唐朝

3、《云》唐 作者:李峤

英英大梁国,郁郁秘书台。碧落从龙起,青山触石来。
官名光邃古,盖影耿轻埃。飞感高歌发,威加四海回。

时间:2018-03-23 唐朝

4、《露》唐 作者:李峤

滴沥明花苑,葳蕤泫竹丛。玉垂丹棘上,珠湛绿荷中。
夜警千年鹤,朝零七月风。愿凝仙掌内,长奉未央宫。

时间:2018-03-23 唐朝

5、《竹》唐 作者:李峤

高簳楚江濆,婵娟含曙氛。白花摇凤影,青节动龙文。
叶扫东南日,枝捎西北云。谁知湘水上,流泪独思君。

时间:2018-03-23 唐朝

6、《歌》唐 作者:李峤

汉帝临汾水,周仙去洛滨。郢中吟白雪,梁上绕飞尘。
响发行云驻,声随子夜新。愿君听扣角,当自识贤臣。

时间:2018-03-22 唐朝

7、《雨》唐 作者:李峤

西北云肤起,东南雨足来。灵童出海见,神女向台回。
斜影风前合,圆文水上开。十旬无破块,九土信康哉。

时间:2018-03-21 唐朝

8、《侍宴长宁公主东庄应制》唐 作者:李峤

别业临青甸,鸣鸾降紫霄。
长筵鹓鹭集,仙管凤皇调。
树接南山近,烟含北渚遥。
承恩咸已醉,恋赏未还镳。

时间:2018-03-21 唐朝

9、《燕》唐 作者:李峤

天女伺辰至,玄衣澹碧空。差池沐时雨,颉颃舞春风。
相贺雕阑侧,双飞翠幕中。勿惊留爪去,犹冀识吴宫。

时间:2018-03-21 唐朝

10、《同赋山居七夕》唐 作者:李峤

明月青山夜,高天白露秋。花庭开粉席,云岫敞针楼。
石类支机影,池似泛槎流。暂惊河女鹊,终狎野人鸥。

时间:2018-03-21 唐朝

11、《奉和拜洛应制》唐 作者:李峤

七萃銮舆动,千年瑞检开。文如龟负出,图似凤衔来。
殷荐三神享,明禋万国陪。周旗黄鸟集,汉幄紫云回。
日暮钩陈转,清歌上帝台。

时间:2018-03-21 唐朝

12、《龙》唐 作者:李峤

衔烛耀幽都,含章拟凤雏。西秦饮渭水,东洛荐河图。
带火移星陆,升云出鼎湖。希逢圣人步,庭阙正晨趋。

时间:2018-03-21 唐朝

13、《云》唐 作者:李峤

大梁白云起,氛氲殊未歇。锦文触石来,盖影凌天发。
烟煴万年树,掩映三秋月。会入大风歌,从龙赴圆阙。

时间:2018-03-20 唐朝

14、《笔》唐 作者:李峤

握管门庭侧,含毫山水隈。霜辉简上发,锦字梦中开。
鹦鹉摛文至,麒麟绝句来。何当遇良史,左右振奇才。

时间:2018-03-20 唐朝

15、《雀》唐 作者:李峤

大厦初成日,嘉宾集杏梁。衔书表周瑞,入幕应王祥。
暮宿江城里,朝游涟水傍。愿齐鸿鹄至,希逐凤凰翔。

时间:2018-03-20 唐朝

16、《松》唐 作者:李峤

郁郁高岩表,森森幽涧陲。鹤栖君子树,风拂大夫枝。
百尺条阴合,千年盖影披。岁寒终不改,劲节幸君知。

时间:2018-03-19 唐朝

17、《五月奉教作》唐 作者:李峤

绿树炎氛满,朱楼夏景长。池含冻雨气,山映火云光。
果院新樱熟,花庭曙槿芳。欲逃三伏暑,还泛十旬觞。

时间:2018-03-18 唐朝

18、《晚秋喜雨》唐 作者:李峤

积阳躔首夏,隆旱届徂秋。炎威振皇服,歊景暴神州。
气涤朝川朗,光澄夕照浮。草木委林甸,禾黍悴原畴。
国惧流金眚,人深悬磬忧。紫宸兢履薄,丹扆念推沟。
望肃坛场祀,冤申囹圄囚。御车迁玉殿,荐菲撤琼羞。
济窘邦储发,蠲穷井赋优。服闲云骥屏,冗术土龙修。
睿感通三极,天诚贯六幽。夏祈良未拟,商祷讵为俦。
穴蚁祯符应,山蛇毒影收。腾云八际满,飞雨四溟周。
聚霭笼仙阙,连霏绕画楼。旱陂仍积水,涸沼更通流。
晚穗萎还结,寒苗瘁复抽。九农欢

时间:2018-03-18 唐朝

19、《鹊》唐 作者:李峤

不分荆山抵,甘从石印飞。危巢畏风急,绕树觉星稀。
喜逐行人至,愁随织女归。倘游明镜里,朝夕动光辉。

时间:2018-03-18 唐朝

20、《柳》唐 作者:李峤

杨柳郁氤氲,金堤总翠氛。庭前花类雪,楼际叶如云。
列宿分龙影,芳池写凤文。短箫何以奏,攀折为思君。

时间:2018-03-18 唐朝

21、《鹤》唐 作者:李峤

黄鹤远联翩,从鸾下紫烟。翱翔一万里,来去几千年。
已憩青田侧,时游丹禁前。莫言空警露,犹冀一闻天。

时间:2018-03-17 唐朝

22、《雪》唐 作者:李峤

瑞雪惊千里,同云暗九霄。地疑明月夜,山似白云朝。
逐舞花光动,临歌扇影飘。大周天阙路,今日海神朝。

时间:2018-03-17 唐朝

23、《马》唐 作者:李峤

天马本来东,嘶惊御史骢。苍龙遥逐日,紫燕迥追风。
明月来鞍上,浮云落盖中。得随穆天子,何假唐成公。

时间:2018-03-17 唐朝

24、《奉和送金城公主适西蕃应制》唐 作者:李峤

汉帝抚戎臣,丝言命锦轮。还将弄机女,远嫁织皮人。
曲怨关山月,妆消道路尘。所嗟秾李树,空对小榆春。

时间:2018-03-17 唐朝

25、《莺》唐 作者:李峤

芳树杂花红,群莺乱晓空。声分折杨吹,娇韵落梅风。
写啭清弦里,迁乔暗木中。友生若可冀,幽谷响还通。

时间:2018-03-16 唐朝

回到顶部