《句》 https://www.chnlib.com https://www.chnlib.com/shiciku/426988.html 弟兄俱已尽,松柏问何人。
闻道茂陵山水好,碧溪流水有桃源。
赤城峭壁无人到,丹灶芝田有鹤来。
三千宫女露蛾眉,笑煮黄金日月迟。,

《句》 唐 _ 元淳


  • 时间:2018-01-27 06:58:36
  • 来源:本站发布
  • 作者:元淳
标签:句元淳 元淳|

《句》 唐 元淳


弟兄俱已尽,松柏问何人。
闻道茂陵山水好,碧溪流水有桃源。
赤城峭壁无人到,丹灶芝田有鹤来。
三千宫女露蛾眉,笑煮黄金日月迟。,


回到顶部